Hue-S

Dịch vụ đô thị thông minh Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ứng dụng Hue-S là hệ thống ứng dụng trên nền tảng di động phục vụ cho người dân và du khách các vấn đề về mọi mặt của đời sống xã hội: bao gồm hệ thống phản ánh hiện trường, thông tin cảnh báo, giao thông, y tế, giáo dục, du lịch, dịch vụ hành chính công...
Giới thiệu
các tính năng nổi bật
Hình ảnh ứng dụng
Đơn vị phát triển

Website:
Email:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Ứng dụng khác của
    Ứng dụng tương tự